Areas in Kuwait

Map List

Interactive Map of Areas in Kuwait

List of All Areas in Kuwait

Map IndexArea NameGovernorate
Abdulla al - MubarakAl - Farwaniya
Abdulla al - SalemAl - Asimah
Abu FateraMubarak al - Kabeer
Abu HulifaAl - Ahmadi
Abu al - HasaniaMubarak al - Kabeer
Al - A'queilahAl - Ahmadi
Al - AbdileeAl - Jahra
Al - AddanMubarak al - Kabeer
Al - AdeiliaAl - Asimah
Al - AndaloosAl - Farwaniya
Al - Ardiya - MakhazinAl - Farwaniya
Al - Ardiya HerafiyaAl - Farwaniya
Al - Ardiya Hukumiat - Madinat Jabir al - RiyadiatiAl - Farwaniya
Al - Ardiya MasakinAl - Farwaniya
Al - DaharAl - Ahmadi
Al - DaiyaAl - Asimah
Al - DasmahAl - Asimah
Al - DhajeejAl - Farwaniya
Al - DohaAl - Asimah
Al - FaihaAl - Asimah
Al - FarwaniyaAl - Farwaniya
Al - FeheheelAl - Ahmadi
Al - FerdousAl - Farwaniya
Al - FuniteesMubarak al - Kabeer
Al - FuntasAl - Ahmadi
Al - Hizam al - AkhdarAl - Asimah
Al - JabriyaHawalli
Al - JahraAl - Jahra
Al - Jahra - AlsinaeiaAl - Jahra
Al - KhaldiyaAl - Asimah
Al - Kheeran Waluluat al - KheeranAl - Ahmadi
Al - MahboolaAl - Ahmadi
Al - MangafAl - Ahmadi
Al - MansouriyaAl - Asimah
Al - MessilaMubarak al - Kabeer
Al - MoqawaAl - Ahmadi
Al - MurqabAl - Asimah
Al - NaeemAl - Jahra
Al - Nahda Sharq al - SulaibikhatAl - Jahra
Al - NaseemAl - Jahra
Al - NuzhaAl - Asimah
Al - NwaiseebAl - Ahmadi
Al - OmariyaAl - Farwaniya
Al - OyoonAl - Jahra
Al - QadisiyaAl - Asimah
Al - QasserAl - Jahra
Al - QiblaAl - Asimah
Al - QosourMubarak al - Kabeer
Al - QurainMubarak al - Kabeer
Al - RabiyaAl - Farwaniya
Al - RaiAl - Farwaniya
Al - RawdaAl - Asimah
Al - RehabAl - Farwaniya
Al - ReqaAl - Ahmadi
Al - RimaithiyaHawalli
Al - RiqaiAl - Farwaniya
Al - SabahiyaAl - Ahmadi
Al - SalamHawalli
Al - SalmeyAl - Jahra
Al - SalmiyaHawalli
Al - SedeeqHawalli
Al - Sha'abHawalli
Al - ShamiyaAl - Asimah
Al - ShuhadaHawalli
Al - Shuwaikh AlsakaniaAl - Asimah
Al - Shuwaikh Alsinaeiat 1Al - Asimah
Al - Shuwaikh Alsinaeiat 2Al - Asimah
Al - Shuwaikh Alsinaeiat 3Al - Asimah
Al - Shuwaikh AltaelimiaAl - Asimah
Al - Subia - Om QasserAl - Jahra
Al - Sulaibia Alziraeiat 1Al - Jahra
Al - Sulaibia Alziraeiat 2Al - Jahra
Al - SulaibikhatAl - Asimah
Al - Sulaibiya Alsinaeiat 1Al - Jahra
Al - Sulaibiya Alsinaeiat 2Al - Jahra
Al - SurraAl - Asimah
Al - WahaAl - Jahra
Al - YarmoukAl - Asimah
Al - ZahraaHawalli
Al - ZourAl - Ahmadi
Al- Shuwaikh AlsihiyaAl - Asimah
Al- Shuwaikh AltijariaAl - Asimah
Ali Sabah al - SalemAl - Ahmadi
Almasakin Alshaebiat BialsalibiaAl - Jahra
Almatar AlduwaliAl - Farwaniya
Alsharit Alsaahiliu AljanubiuAl - Ahmadi
Alwajihat AlbahriaAl - Asimah
AmgaraAl - Jahra
AnjefaHawalli
AshbeliahAl - Farwaniya
Bar al - AhmadiAl - Ahmadi
Bar al - JahraAl - Jahra
BayanHawalli
Beneid al - QarAl - Asimah
DasmanAl - Asimah
Fahad al - AhmadAl - Ahmadi
FailakaAl - Asimah
GarnataAl - Asimah
Gharb al - JahraAl - Jahra
HadiyaAl - Ahmadi
HateenHawalli
HawalliHawalli
Jaber al - AhmadAl - Asimah
Jaber al - AliAl - Ahmadi
Jaleeb al - ShyukhAl - Farwaniya
Janub Sharq al - JahraAl - Jahra
Janub al - Doha - al - QairawanAl - Jahra
Janub al - SabahiyaAl - Ahmadi
Jawaher al - WafraAl - Ahmadi
KabdAl - Jahra
KeefanAl - Asimah
KhaitanAl - Farwaniya
Madinat Saad al - AbdullaAl - Jahra
Madinat Sabah al - AhmadAl - Ahmadi
Madinat al - AhmadiAl - Ahmadi
Madinat al - Khaeeran AljadidaAl - Ahmadi
Maqabir al - SulaibikhatAl - Jahra
Mazarie al - WafraAl - Ahmadi
MeshrifHawalli
Mina al - Abdulla Walshueaybat AlsinaeiaAl - Ahmadi
Mina al - Ahmadi al - Shuaiba AlshamaliitiAl - Ahmadi
Mina al - DohaAl - Asimah
Mina al - Shaiba al - Shueaybat AljanubiatiAl - Ahmadi
Mina al - Shuwaikh Walmintiqat Altijariat al - HaratiAl - Asimah
Mubarak al - AbdullaHawalli
Mubarak al - KabeerMubarak al - Kabeer
Mueaskarat al - MubarakiyaAl - Asimah
QurtobaAl - Asimah
Sabah al - NasserAl - Farwaniya
Sabah al - SalemMubarak al - Kabeer
SalwaHawalli
SharqAl - Asimah
Sibaq al - Hajan Wasibaq al - FurusiaAl - Farwaniya
SikrabAl - Jahra
Subhan AlsinaeiaMubarak al - Kabeer
Subhan Janub a - WustaaMubarak al - Kabeer
Subhan al - WistaMubarak al - Kabeer
TaymaaAl - Jahra
Wafra AljadidaAl - Ahmadi
Source: